Muntlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Om hvilke tiltak som vil bli satt i verk for å begrense det private forbruket

Datert: 19.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A):


Les hele debatten