Muntlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til landbruksministeren

Om kva som skjer i samband med landbruksministeren sitt initiativ overfor matvarekjedene for å få matvareprisane ned

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF):


Les hele debatten