Muntlig spørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til barne- og familieministeren

Om kva som eventuelt skal mjukast opp når det gjeld retten til å bli adoptivforeldre, med bakgrunn i det statsråden har sagt om sjukdom eller funksjonshemming

Datert: 23.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF):


Les hele debatten