Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om kva for følgjer dei positive konklusjonane i ein rapport om utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo vil få for kommunal- og regionalministeren sitt arbeid

Datert: 23.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten