Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om at familieministeren er i ferd med å innføre en ny praksis i adopsjonsspørsmål, og om vektlegging av barnets beste

Datert: 23.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten