Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til nærings- og handelsministeren

Om betingelser som reduserer de ansattes rettigheter ved salget av Westamarin-anlegget fra SND til Aker Maritime

Datert: 09.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ved salget av Westamarin-anlegget ble det mellom SND, som selger, og Aker Maritim, som kjøper, inngått en intensjonsavtale 13. mai 1997. Utdrag av en klausul i avtalen lød: Denne avtalen kan av kjøper ensidig kanselleres dersom det fremmes krav, betinget eller ubetinget, eller reises tvist i forhold til tidligere ansatte i selskapet Westamarin.

Er det etter statsrådens mening forenlig med SNDs rolle som offentlig organ å gå med på betingelser som reduserer de ansattes rettigheter?


Les hele debatten