Muntlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Om tidspunkt for framleggelse av klimameldingen, og hva Regjeringens linje da vil være i forhold til å følge opp våre egne forpliktelser uavhengig av hva USA gjør

Datert: 30.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF):


Les hele debatten