Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om å sørge for at det i neste statsbudsjett blir redusert egenbetaling for kronisk syke mennesker, dvs. skatt på sykdom

Datert: 30.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten