Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om språkopplæringen for fremmedspråklige voksne, bl.a. ved Rosenhof Voksenopplæringssenter i Oslo, og spesialundervisningen for elever med fysiske og psykososiale handikap

Datert: 10.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at språkopplæringen blir svekket, slik tilfellet synes å være ved blant annet Rosenhof Voksenopplæringssenter i Oslo, for voksne fremmedspråklige og spesialundervisningen for elever med psykososiale og fysiske handikap?


Les hele debatten