Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om at ein manetliknande organisme har tatt livet av store mengder fisk i lakseoppdrett, og tiltak mot slike angrep, som å legge fleire anlegg på land

Datert: 10.12.1997
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 17.12.1997 av fiskeriminister Peter Angelsen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Fleire stader på Vestlandet har ein manetliknande organisme tatt livet av store mengder fisk i lakseoppdretta. Økonomiske tap for eigarar eller store utbetalingar får forsikringsselskapa er sjølvsagde konsekvensar. Frå før er maneta visstnok ukjend i våre farvatn, og det er difor usikkert om ho kjem tilbake.

Vil statsråden, eventuelt interdepartementalt, drøfte tiltak mot slike angrep eventuelt om fleire anlegg bør leggast på land?


Les hele debatten