Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at funksjonshemmede med rett til videregående opplæring ofte må ta imot elevplass i spesialklasser og bare i begrenset grad får førsteønskene oppfylt

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Funksjonshemmede med rett til videregående opplæring opplever ofte at de må ta i mot elevplass i egne spesialklasser, og slik bare i begrenset grad får sine førsteønsker oppfylt.

Vil statsråden sørge for å drøfte denne problemstillingen i den bebudede melding om spesialundervisning?


Les hele debatten