Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om misforholdet mellom talet på læreplassar og talet på søkjarar i fagopplæringa, som resulterer i oppretting av VK II-klasser

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Hovudmodellen i fagopplæring er to år i skule og to år i bedrift. I dag er det eit misforhold mellom talet på læreplassar og talet på søkjarar. Dette resulterer i oppretting av VK II- klasser.

Kva vil statsråden gjere med dette?


Les hele debatten