Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Om ein søknad frå Stord lensmannskontor om ekstra tilskot for 1998 pga. stort innrykk av gjestearbeidarar i industrien på Stord

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): I samband med høg aktivitet og stort innrykk av gjestearbeidarar i industrien på Stord, fekk Stord Lensmannskontor eit ekstra tilskot frå Justisdepartementet for 1997. Også i 1998 vil det vera uvanleg stor aktivitet i industrien på Stord. Stord Lensmannskontor har via politimesteren i Hordaland søkt om ekstra tilskot også for 1998. Justisdepartementet har ikkje svart på denne søknaden enno.

Kva vil svaret bli?


Les hele debatten