Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at styremedlemmene i de regionale helseforetakene ikke også oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene

Datert: 24.10.2001
Besvart: 07.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I disse dager oppnevner de regionale helseforetak styrene for helseforetakene.

Vil statsråden sørge for at styremedlemmer i de regionale helseforetakene ikke også oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene?


Les hele debatten