Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til miljøvernministeren

Om forsøk med lokal medvirkning i forvaltning av rovviltstammene, og når forslag om lovhjemmel av retten til erstatning vil bli fremmet

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Under behandlingen av rovviltmeldinga våren 1997 (Innst. S. nr. 301 (1996-97)) gikk flertallet inn for å starte ulike forsøk med lokal medvirkning i forvaltningen av rovviltstammene og lovhjemle retten til erstatning for rovviltskade.

Hva er status i dette arbeidet, og når vil Regjeringen fremme forslag om lovhjemmel av retten erstatning?


Les hele debatten