Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om Statens legemiddelkontrolls publisering av en artikkel om legemiddelet Fosamax i Nytt om legemidler, og direktørens uttalelse til at saken ble brakt inn for namsretten

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Oslo namsrett har slått fast at Statens legemiddelkontroll ikke har fulgt god forvaltningsskikk ved å publisere en omstridt artikkel om legemiddelet Fosamax i tidsskriftet Nytt om legemidler. Direktøren i SLK har i Aftenposten 8. november 1997 karakterisert det å bringe denne saken inn for namsretten som "det reneste pøbelveldet".

Mener helseministeren slike uttalelser er god forvaltningsskikk?


Les hele debatten