Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Om serveringssteder med skjenkebevilling som bryter alkoholforskriften fordi de ikke får tak i alkoholsvakt øl og alkoholsvak vin

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Mange serveringssteder i Moss med skjenkebevilling bryter alkoholforskriften fordi de ikke får tak i alkoholsvak øl og vin. De må etter reglene ha et rimelig utvalg av alkoholsvak øl og vin mellom 0,7 og 2,5 volumprosent som ikke lenger finnes i utvalget til Vinmonopolet og engrosselskapene, og får anmerkninger ved skjenkekontroller.

Hva kan statsråden bidra med slik at regelverket kan etterleves?


Les hele debatten