Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Om å se til at etatskontorene som ligningsforvaltningen nå etablerer i kommunene, får bemanning, kompetanse og åpningstider som forutsatt av Stortinget

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Ordførerne i Rennebu, Hitra og Holtålen hevder at de etatskontorene som likningsforvaltningen nå etablerer i kommunene, får en langt svakere bemanning og kompetanse enn det som ble forutsatt ved behandlingen i Stortinget for ett år siden.

Vil statsråden se til at etatskontorene får bemanning, spesialfunksjoner og åpningstider slik det ble forutsatt?


Les hele debatten