Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om strakstiltak i forhold til manglende kontroll og registrering av asylsøkere etter den massive tilstrømningen i år

Datert: 01.11.2001
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 07.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å få kontroll med den manglende kontroll og registrering av asylsøkere vi nå opplever, etter den massive asyltilstrømmingen i år?


Les hele debatten