Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om Regjeringens signaler om fattigdomsbekjempelse gjennom en ny definisjon av fattige og omfordeling fra dem som så vidt ligger over grensen, til dem som ligger under

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen sier i sin erklæring at de vil bekjempe fattigdomsproblemene. Dette synet deler Sosialistisk Venstreparti. Det er derfor med bekymring vi ser at de to hovedsignalene som hittil har kommet fra Regjeringen om saken er en ny definisjon som rent teknisk gjør at færre blir fattige, og et signal om at omfordeling til fordel for de fattigste skal foregå ved å ta fra de som så vidt ligger over fattigdomsgrensen, og gi til de som ligger under.

Hva slags verdigrunnlag bygger en slik tenking på?


Les hele debatten