Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til planleggingsministeren

Om Legevisitten as, som på en søknad om utleie av helsepersonell fikk dispensasjon av Arbeidsutleieutvalget, men avslag av departementet

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av planleggingsminister Eldbjørg Løwer

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Arbeidsutleieutvalget ga 17. september 1997 firmaet Legevisitten A/S dispensasjon for utleie av 150 legeårsverk og 300 sykepleieårsverk. LO anket dette og Kommunal- og arbeidsdepartementet avviste deretter søknaden om utleie av helsepersonell. Følgende siteres fra Venstres program 1997-2001: "Det offentlige monopolet på arbeidsformidling bør oppheves. Utleie av arbeidskraft gjennom for eksempel vikarbyråer bør tillates i de fleste yrker".

Vil statsråden ta denne saken opp på ny og følge opp Venstres program?


Les hele debatten