Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Om urimelig støybelastning for beboere langs Solliveien i Fredrikstad pga. tungtrafikkens fartsovertredelser, og om bruk av automatisk trafikkontroll i et slikt tilfelle

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Langs Solliveien i Fredrikstad utsettes beboerne for en urimelig støybelastning fordi en del av tungtrafikken ikke overholder fartsgrensen på 50 km/t. Det enkleste, raskeste og rimeligste fartsdempende og derved støydempende tiltaket, vil være å benytte fotoboks.

Vil statsråden se på retningslinjene for bruk av automatisk trafikkontroll (ATK), slik at fotobokser også kan benyttes i et slikt tilfelle, og uten at det må inntreffe mange ulykker, slik retningslinjene nå forutsetter?


Les hele debatten