Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt POT har oversikt over miljøer i Norge som støtter Taliban og Osama bin Laden, og hvorvidt disse vurderes som en sikkerhetstrussel

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den norske offisielle holdningen om støtte til USAs aksjoner mot Taliban-regimet og Osama bin Laden, står fast. Samtidig kan det virke som om det finnes miljøer i Norge som støtter Taliban og Osama bin Laden og således terrorangrepet mot USA.

Har POT i dag oversikt over disse miljøene, og vurderes disse som en trussel mot sikkerheten her i landet?


Les hele debatten