Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Om soningsforholdene for italieneren Luigino Longo, som sitter fengslet i Göteborg, og å se positivt på en henvendelse fra hans norske familie om hjelp til å bedre disse

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Luigino Longo sitter fengslet i Gøteborg. Hans norske familie har tross flere henvendelser til norske myndigheter, ikke fått noen assistanse fordi Longo er italiensk statsborger.

Anser ikke utenriksministeren at Norge har et særlig ansvar for mennesker som har vært bosatt lenge i vårt land, og vil utenriksministeren se positivt på en henvendelse fra Longos familie om hjelp til å ta initiativ overfor svenske myndigheter for å få forbedret soningsforholdene hans?


Les hele debatten