Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Om å ta initiativ for å hindre at styremøtene i de regionale helseforetakene skal kunne foregå bak lukkede dører

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Vil statsråden ta konkrete initiativ for å hindre at styremøtene i de regionale helseforetakene skal kunne foregå bak lukkede dører, for på den måten å sikre at befolkningen får innsyn i saksbehandling og beslutninger som er av avgjørende betydning for brukerne av norsk helsevesen?


Les hele debatten