Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om å gjøre behandling av rusmiddelproblemer til et ansvar for helsevesenet, lovmessig knyttet til lov om psykisk helsevern og ikke lov om sosial omsorg

Datert: 01.11.2001
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 07.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I en reportasje i Bergensavisen 23. oktober 2001 uttrykker en mor fortvilelse over at hennes datter, som både har et problem knyttet til misbruk av rusmidler samt at hun sannsynligvis har diagnosen ADHD, ikke kan behandles mot sin vilje utfra dagens lovverk, og at datteren dermed ikke kan hjelpes.

Ser statsråden et behov for å gjøre behandling av rusmiddelproblemer til et ansvar for helsevesenet, og at dette lovmessig knyttes til lov om psykisk helsevern, og ikke lov om sosial omsorg?


Les hele debatten