Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til nærings- og handelsministeren

Om at det ifølge Riksadvokatens innstilling om den strafferettslige oppfølgingen av "Sleipner"-ulykken mangler lovregler for ev. straffeforfølging av Sjøfartsdirektoratet

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): 31. oktober 2001 la Riksadvokaten fram sin innstilling om den strafferettslige oppfølgingen av "Sleipner"-ulykken. I innstillingen kommer det fram at det mangler lovregler for eventuell straffeforfølgning av Sjøfartsdirektoratet og at det bør vurderes lovendringer for å gjøre dette mulig.

Vil statsråden foreta en slik vurdering?


Les hele debatten