Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til sosialministeren

Om tiltak for å forebygge det økende narkotikamisbruket blant ungdom, med henvisning til stort misbruk ved Røros videregående skole

Datert: 02.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Ved Røros videregående skole er det avdekket et skremmende stort narkotikamisbruk blant elevene. I denne ungdomsgruppen har misbruk av narkotiske rusmidler økt sterkt den siste tiden.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forebygge det økende narkotikamisbruket blant ungdom?


Les hele debatten