Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Vesterålen AOFs studiekompetansekurs for enslige forsørgere ikke godkjennes som heltidsstudium og derfor ikke får støtte fra Statens lånekasse

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Vesterålen AOF arrangerer studiekompetansekurs for enslige forsørgere. Kurset blir ikke godkjent som heltidsstudium og får derfor ikke støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Mener statsråden det er riktig å hindre kvinner i distriktet i å ta utdanning, og vil statsråden ta initiativ for å ordne opp i saken?


Les hele debatten