Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om å få en betydelig økning av fangstkvoten for kystsel i Østfold, da bestanden øker faretruende og fiskeressurene er sterkt redusert

Datert: 07.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Kystselbestanden i Østfold øker faretruende, mens fiskeressursene er sterkt redusert. Fjorårets telling viste at det var 500 dyr i Heia-området i tillegg til 2 200 dyr i Koster-området. Ifølge Fiskeridirektoratets kystoppsynsmann har selbestanden ytterligere økt med 350 dyr. Fangstkvoten i fylket for 2001 med 18 dyr er oppfylt.

Vil statsråden gå inn for en betydelig økning av fangstkvoten i Østfold?


Les hele debatten