Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Om at Miljøverndepartementet midlertidig har stoppet utvidelsen av Sartor senter på Sotra

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Miljøverndepartementet har midlertidig stoppet utvidelsen av Sartor senter på Sotra. Reguleringsplanen er korrekt behandlet i alle Fjell kommuners organer og etter reglene i plan- og bygningsloven. Hvis utvidelsen skal permanent stoppes av departementet forutsetter loven i dag at det foreligger nasjonale interesser.

Kan statsråden svare på hvilke nasjonale interesser som berøres av utvidelsen av et handlesenter på Sotra?


Les hele debatten