Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kirke- og kulturministeren

Om å bidra til at NaKuHel-senteret på Sem i Asker kan fortsette, og om kulturens rolle i helseforebyggende sammenheng

Datert: 01.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): NaKuHel-senteret på Sem i Asker har vist i praksis at det med små finansielle midler gir mange et meget godt tilbud. Alternativet for mange ville være et betydelig dyrere behandlingstilbud. Senteret på Sem er blitt en modell for instanser i hele landet. Til tross for betydelig frivillig innsats, sliter NaKuHel finansielt.

Vil statsråden bidra til at NaKuHel kan fortsette og videreutvikle sitt arbeid, og hvilken rolle mener statsråden kultur skal spille i en helseforebyggende sammenheng?


Les hele debatten