Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Om tiltak for å hindre at lakseparasitten Gyrodactylus salaris spres til Enningdalselva fra svensk side, hvor den nå er påvist i et oppdrettsanlegg for regnbueørret

Datert: 01.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Gyro) er nå påvist i et oppdrettsanlegg for regnbueørret på svensk side av Enningdalselva. Det er nå stor fare for at parasitten skal smitte laksestammen i Enningdalselva.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at Gyro spres til laksen i Enningdalselva?


Les hele debatten