Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om å bidra til en mer miljøvennlig og framtidsretta jernbanepolitikk, med satsing på høyhastighetsjernbane

Datert: 08.11.2001
Fremsatt av: Helga Eggebø (SV)
Besvart: 14.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Satsing på høghastighetsjernbane, bl.a. i Frankrike, Tyskland og Spania, har vært en stor suksess. En tilsvarende satsing i Norge kunne f.eks. gi en reisetid fra Oslo - Skien på 1 time, Oslo - Bergen 2:25, Oslo - Haugesund 2:05. Med slike reisetider vil jernbanen kunne bli et reelt alternativ til bilen for reiser på kortere strekninger, og for fly på lengre avstander.

Vil statsråden bidra til at det blir et mer positivt fokus på en mer miljøvennlig og framtidsretta jernbanepolitikk i Norge?


Les hele debatten