Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til kommunalministeren

Om Sørum kommunes bruk av midler øremerket psykiatrien til å "bli kvitt" en kommunalt ansatt

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Dagsavisen Arbeiderbladet kan man 12. desember 1997 lese at Sørum kommune har brukt midler som er øremerket psykiatrien til å «bli kvitt» en kommunalt ansatt. Når øremerkede midler til dette viktige formålet blir misbrukt må man stille spørsmål om kommunen er i stand til å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Hva vil kommunalministeren foreta seg overfor Sørum kommune for å hindre at denne typen misbruk av øremerkede midler gjentar seg?


Les hele debatten