Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om når Stortinget vil få seg forelagt lovendringer som ytterligere vil avgrense bygging i strandsona og sikre fri ferdsel

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det er viktig å sikre at alle kan ferdes fritt i strandsona. Selv om det er innført generelt byggeforbud i strandsona, bygges det likevel mye. Aftenposten skriver at det siden 1982 er gitt tillatelser til 7 800 nybygg rundt Oslofjorden. I Stoltenberg-regjeringens stortingsmelding om friluftsliv nevnes det tiltak som vil avgrense ytterligere bygging i strandsona. Da den nye Regjeringen ikke har trukket friluftsmeldinga, regner jeg med at statsråden støtter forslagene.

Når vil disse lovendringene bli forelagt Stortinget?


Les hele debatten