Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om å gjere den norske kvoteforhandlingsposisjonen i den norsk-russiske fiskerikommisjonen kjend på førehand i framtida

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Dei siste åra har torskekvotene lege vesentleg over forskarane sine anbefalingar. Samtidig skjer forhandlingane i den norsk-russiske fiskerikommisjon utan offentligheit, i strid med internasjonale avtaler som Norge har slutta seg til, og i strid med ønsket til mellom andre norske miljøorganisasjonar og 50 ordførarar (Dagbladet 5. november 2001).

Vil statsråden i framtida gjere den norske forhandlingsposisjonen i dei norsk-russiske kvoteforhandlingane kjent på førehand?


Les hele debatten