Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om statlig bidrag til å få redusert flyprisene på kortbanenettet og stamrutenettet i Nord-Norge og mellom Nord- og Sør-Norge

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Vil statsråden sørge for at staten i sterkere grad bidrar til å få redusert flyprisene på kortbanenettet og stamrutenettet i Nord-Norge og mellom Nord-Norge og Sør-Norge, og hvilke virkemidler vil, etter statsrådens vurdering, være best for å nå en slik målsetting?


Les hele debatten