Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Om å få bukt med utslippene av borevann inneholdende alkylerte fenoler, som kan føre til store problemer med reproduksjon hos fisk

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I forbindelse med oljeutvinning slippes det ut store mengder borevann inneholdende alkylerte fenoler, som har hormonell virkning på fisken. Dette kan føre til store problemer med reproduksjonen. Det er i de siste 30 årene sluppet ut 300 mill. tonn, og utslippene bare øker.

Hva vil statsråden gjøre for å få bukt med dette problemet, og er det en tanke å pålegge produksjonsstopp i de tilfellene reinjisering av borevann til havbunnen ikke kan gjennomføres?


Les hele debatten