Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om å følge opp lovendringsforslaget om adgang til å nedlegge besøksforbud for voldsutøver i eget hjem etter samlivsbrudd

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Mange kvinner som har brutt ut fra voldelige samliv opplever at mannen fortsetter å utøve vold og fremsette trusler. Straffeprosessloven har en regel om besøksforbud for gjerningsmannen. Denne blir imidlertid i mange tilfeller forstått slik at den ikke hjemler besøksforbud i eget hjem. Stoltenberg-regjeringen foreslo en ny presisering i loven som gir adgang til å nedlegge besøksforbud i eget hjem.

Vil statsråden følge opp dette lovforslaget?


Les hele debatten