Spørretimespørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om hvorvidt forsvarsministerens uttalelse om å finansiere nye kampfly gjennom oljefondet og dermed unngå inflasjonsdrivende tiltak, er uttrykk for et ønske om et eget utenlandsbudsjett

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): "Norge har jo midlene, og det er ikke noe stort problem å finansiere nye kampfly ved å ta pengene rett fra oljefondet og dermed unngå inflasjonsdrivende tiltak her hjemme", sa statsråd Kristin Krohn Devold i Aftenposten 1. november 2001.

Er dette et standpunkt Regjeringen stiller seg bak, og er det i tilfelle uttrykk for at Regjeringen ønsker å lage et eget utenlandsbudsjett?


Les hele debatten