Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om svekket brannberedskap pga. manglende grunnutdanning hos landets deltidsbrannfolk, og om å iverksette utarbeidede kompetansehevingsplaner

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Fremdeles mangler rundt 7 000 av landets deltidsbrannfolk grunnutdanning. Manglende utdanning hos landets deltidsbrannfolk har vært et vedvarende problem. Resultatet er svekket brannberedskap i landets kommuner. Planene for en forsering i utdanning av både brannfolk og deltidsbrannfolk er utarbeidet. Problemet som gjenstår synes imidlertid å være pengemangel for å iverksette de utarbeidede planene for å heve kompetansen til landets brannfolk.

Vil statsråden gi en redegjørelse i denne saken?


Les hele debatten