Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til nærings- og handelsministeren

Om at fylkeskommunene har kuttet betydelig i ordningen med regional transportstøtte etter at det ble slutt på øremerking av midlene

Datert: 08.11.2001
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 14.11.2001 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Regional transportstøtte ble innført som et viktig virkemiddel for å bedre næringslivets konkurransemuligheter. Etter at det ble slutt på øremerkingen av disse midlene, har fylkeskommunene kuttet betydelig i ordningen.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette forholdet?


Les hele debatten