Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Konkurransetilsynet ikke fant grunnlag for å gripe inn mot flyselskapenes bonusprogrammer og storkunde- og reisebyråavtaler nå, og hvorfor departementet forserer tilsynets arbeid med dette

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): 23. oktober 2001 orienterte Konkurransetilsynet flyselskapene SAS og Braathens om at de ikke fant grunnlag for å gripe inn mot SAS' erverv av Braathens, og at Konkurransetilsynet "på det nåværende tidspunkt" ikke ville gripe inn mot bonusprogrammer, storkundeavtaler og reisebyråavtaler.

Hvilken grunn har Arbeids- og administrasjonsdepartementet til å forsere Konkurransetilsynets arbeid med disse problemstillingene, og hvorfor slik hast?


Les hele debatten