Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om følgene for de 60 000 arbeidssøkende her i landet av å åpne grensene for ufaglært arbeidskraft

Datert: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener statsråden at å åpne grensene for ufaglært arbeidskraft ikke vil gå utover de 60 000 arbeidssøkende her i landet?


Les hele debatten