Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til samferdselsministeren

Om å overdra driften av Askøybrua fra aksjeselskapet som nå har ansvaret, til offentlige vegmyndigheter pga. høye drifts- og administrasjonskostnader

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I media er det blitt stilt kritiske spørsmål vedrørende den relativt dyre driften av aksjeselskapet som har driftsansvaret for Askøybrua. Vegdirektoratet ser at det brukes mye penger på administrasjon.

Vil statsråden sørge for at driften av Askøybrua blir overdratt til offentlige vegmyndigheter?


Les hele debatten