Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om å fastsette rammepriser for jakt og fiske på privat grunn

Datert: 09.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Jakt og fiske har lange tradisjoner i Norge. For mange er det en viktig kilde til rekreasjon. Denne kvalitet er det viktig at vi utvikler og tar vare på for fremtidige generasjoner. Da er det viktig at alle har denne muligheten til jakt og fiske. Arbeiderpartiet ønsker å fastsette rammepriser for jakt og fiske på privat grunn.

Vil statsråden følge opp dette?


Les hele debatten