Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at flere oljeselskaper nå krever at nyansatte offshorearbeidere må bo i Stavanger-området, noe som innebærer føringer for de ansattes fritid og at skatteinntekter forsvinner fra Distrikts-Norge

Datert: 12.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Flere oljeselskaper, blant annet BP, setter nå som krav til nyansatte offshorearbeidere at de må bo i Stavangerområdet. Dette bryter med flere prinsipper i forhold til arbeidsgivers mulighet til regulering av fritiden til de ansatte. Samtidig vil dette føre til at kjærkomne skatteinntekter forsvinner fra Distrikts-Norge.

Hva vil statsråden foreta seg i forhold til en utvikling der arbeidsgiver legger føringer for fritiden til de ansatte, som f.eks. hvor de skal bo?


Les hele debatten