Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om hvorvidt en bruker av personlig assistentordning kan kreve å få fremlagt vandelsattest før kontraktsinngåelse

Datert: 12.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Kan en bruker av personlig assistentordning, og som selv har arbeidsgiveransvar, kreve å få fremlagt vandelsattest fra den personlige assistenten før kontraktsinngåelse?


Les hele debatten