Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Om å gjennomgå retningslinjene for Politiets overvåkingstjeneste, som helt opp til vår tid har overvåket bl.a. en rekke samer med pressefaglig bakgrunn eller høgskoletilknytning

Datert: 13.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Pressen har avdekket at en rekke personer i Finnmark har vært utsatt for overvåking helt opp til vår tid. Blant annet er det avslørt at en rekke samer har vært overvåket. Det har dreid seg om personer med såvel pressefaglig bakgrunn samt personer med tilknytning til Høgskolen i Finnmark og Samisk Høgskole i Kautokeino.

Vil statsråden ta noe initiativ til en gjennomgang av retningslinjene for Politiets overvåkingstjeneste?


Les hele debatten